Історія кафедри

У 1998 р. в Чернігівському державному інституті економіки і управління була відкрита  спеціальність «Землевпорядкування і кадастр», що стало поштовхом для створення кафедри «Геодезії, землевпорядкування і кадастру», організатором і завідувачем якої до 2008 року був д.т.н., професор Боровий В.О. Подальша трансформація кафедри відноситься до 2002 року, коли відбувся її поділ на дві – кафедру «Землевпорядкування і кадастру» та кафедру «Геодезії і фотограмметрії», яка незабаром після об’єднання з кафедрою «Геоінформаційні системи і технології» стала називатися кафедра «Геоінформатики і геодезії».

У вересні 2008 року реорганізація останньої та кафедри «Землевпорядкування і кадастру» призвела до створення кафедри «Геодезії, картографії та землеустрою» для підготовки фахівців землевпорядників та інженерів – геоінформатиків. У 2014 році у в зв’язку з реорганізацією двох вищих навчальних закладів, кафедра стала структурним підрозділом вже Чернігівського національного технологічного університету, нині Національного університету “Чернігівська політехніка”.

У різний період на кафедрі працювали відомі науковці та викладачі з Києва, Львова, Рівного, Чернігова – д.т.н., проф. Боровий В.О., д.т.н., проф. Войтенко С.П., д.т.н., проф. Чмчян Т.Т., д.с.-г.н. проф. Канівець В.І., д.т.н, проф. Бурачек В.Г., к.т.н., доценти Литвин Г.М., Літинський В.О., Гавриш В.С., Літнарович Р.М., Кравцов М.І. 1938 – 2005рр., к.б.н. Кисіль А.І., к.с.-г.н. Пінчук О.В., к.с.-г.н. Трофименко П.І., ст.викл. Коголь В.Т. , ст. викл. Торубара І.К., ст. викл. Новик П.П., ст. викл. Сидоренко І.К.

З 2008 р. до 2015 р. обов’язки завідувача кафедри виконував декан інженерно-будівельного факультету к.т.н., доцент Терещук О.І. Нині  кафедру очолює к.т.н., доцент Корнієнко І.В.

На сьогоднішній день кафедра геодезії, картографії та землеустрою укомплектована висококваліфікованими фахівцями: професори – Іванишин В.А., Сахно Є.Ю., Терещук О.І., доценти – Корнієнко І.В., Крячок С.Д., Коваленко С.В., старші викладачі та викладачі – Мовенко В.І., Мамонтова Л.С., Щербак Ю.В., завідувач лабораторіями  Дьомін М.П., ст. лаборант Терюха Н.М.

Кафедра з 2004 року започаткувала проведення щорічних міжнародних наукових конференцій, за результатами яких видаються збірники наукових праць.

      Міжнародна науково-практична конференція “НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ГЕОДЕЗІЇ, ГЕОІНФОРМАТИКИ              ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД” м. Чернігів, 25-27 травня 2005 р.


У 2005 році на базі інженерно-будівельного факультету Чернігівського державного інститута економіки і управління встановлена та введена в дію восьма в  Україні перманентна GPS-станція «Чернігів» (CNIV), яка включена до Української та Європейської супутникових мереж, а у 2007, 2011, 2013 роках – аналогічні GPS-станції «Прилуки» (PRYL), Новгород-Сіверський (NSIV) та «Конотоп» (KNTP). Наукове супроводження та технічна підтримка забезпечується фахівцями кафедри “Геодезії, картографії та землеустрою”.

Традиційно з 2005 року проводиться щорічний конкурс на кращу геодезичну бригаду – «Геофортуна» на навчально-геодезичному полігоні спортивно-оздоровчого табору ЧНТУ «Фортуна». Під час таких акцій проводиться також комплекс заходів навчального і виховного характеру.

Кафедрою геодезії, картографії та землеустрою налагоджені наукові зв’язки з Головною астрономічною обсерваторією Національної Академії наук України, з профільними факультетами університетів, зокрема Київським Національним Університетом будівництва і архітектури, Національним Університетом «Львівська політехніка», Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин, Польща), Університетом прикладних наук (м. Нойбранденбург, Німеччина). З 2015 року налагоджені відношення з метою подальшого співробітництва з Римським Університетом «Sapienza» (Рим, Італія). В рамках дії цих Договорів, кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в цих закладах.

З 2012 року при кафедрі функціонують курси підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, які відповідають за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються. Викладання на курсах здійснюють провідні викладачі кафедри та фахівці-практики з різних землевпорядних установ і організацій.

З 2016 року кафедра геодезії, картографії та землеустрою є провідною для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». На даний час кафедра є випусковою для фахівців за такими освітніми рівнями:

  • бакалавр;

  • магістр.

 

Кафедра забезпечена сучасними геодезичними і обчислювальними приладами: теодолітами, нівелірами, мензулами та кіпрегелями, світловіддалемірами, електронним тахеометром, GPS-приймачем, фотограмметричною станцією «Дельта», безпілотними літальними апаратами «DJI Phantom3» та  «DJI Mavic 2 Pro», стереоприладами, сучасним програмним забезпеченням, лабораторіями топографії, геодезії, фотограмметрії, комп’ютерними класами, геокамерою та іншим необхідним обладнанням, яке використовується при проведенні практичних і лабораторних занять на всіх курсах навчання.
     

У 2018 році кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу МОН України, щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою  «Геодезія та землеустрій»  зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

З 2020 року  кафедра  геодезії, картографії та землеустрою знаходиться у складі навчально-наукового інституту архітектури, дизайну  та геодезії, який очолює к.т.н, доцент, почесний професор НУ «Чернігівська політехніка»Терещук О.І.