Курсове проєктування

1.  КУРСОВА  РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОДЕЗІЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 1-ГО курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання (гр. ГЗ 201) в ІІ-му семестрі 2020-2021 н.р. виконується згідно виданих методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Складання топографічної карти» (за матеріалами тахеометричного знімання)», науковий керівник ст. викладач  Мовенко В.І.:

MET-kursova-1kursova

 

2. КУРСОВА  РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОДЕЗІЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2-ГО КУРСУ спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання (гр. ГЗ 191) в ІІ-му семестрі 2020-2021 н.р. виконується згідно виданих методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Складання проекту полігонометричної мережі» (науковий керівник – к.т.н., доцент Крячок С.Д.):

KURSOVA-GEODEZIYA-2-kurs_Kryachok

3. КУРСОВА  РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 3-ГО КУРСУ спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання (гр. ГЗ 181) в ІІ-му семестрі 2020-2021 н.р. виконується згідно методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Землеустрій» (науковий керівник – викладач Щербак  Ю.В.):

 

 

 

4. КУРСОВА  РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 4-ГО КУРСУ спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання (гр. ГЗ 171) в І-му семестрі 2020-2021 н.р. виконується згідно виданих методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (науковий керівник – к.т.н., доцент Крячок С.Д.):

KURSOVA-FOTKA-Kryachok

5. КУРСОВА  РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ГІС В КАДАСТРОВИХ СИСТЕМАХ» ДЛЯ МАГІСТРІВ спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання (гр. МГЗп 201) в ІІ-му семестр 2020-2021 н.р виконується згідно методичних вказівок «КУРСОВА РОБОТА: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / Укл. Корнієнко І.В. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021.-32 с. (науковий керівник – к.т.н., доцент Корнієнко І.В.)

temy-kursovoyi-roboty-Korniyenko-2