Навчальна практика (з геодезії) 1 курс

Навчальна практика (геодезія) проводиться для здобувачів вищої освіти 1-го курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання  на спеціальному геодезичному полігоні,  згідно виданих методичних вказівок до виконання навчальної практики «Методичні вказівки до виконання навчальної практики (з геодезії). Частина І «Топографія» для студентів І-го курсу освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх форм навчання /Укл. Терещук О.І., Мовенко В.І.– Чернігів: ННІБ, ЧНТУ, 2017р. – 25 с.

Metod_Geodediya_1_kurs_praktyka-2017