Перелік НДР виконаних на кафедрі

1. Науково-дослідна робота «Розробка методики та алгоритмів моніторингу енергоефективності будівель» номер державної реєстрації 0119U002052; початок роботи 02.2019, закінчення 02.2021. Науковий керівник – Сахно Є.Ю. д.т.н., професор, відповідальний виконавець Терещук О.І., виконавці: Корнієнко І.В., Коваленко С.В., Щербак Ю.В. та здобувачі вищої освіти: Власенко В.П., Хрістодулопулос А., Сахно М.Є.

2. Науково-дослідна робота «Дослідження структури та параметрів мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова» (Номер державної реєстрації: 0119U103539, початок роботи 01.07.19р. закінчення 15.10.19р. ) Науковий керівник Терещук О.І., відповідальний виконавець – Корнієнко І.В. (госпдоговірна, обсяг фінансування 199 тис. грн).

3. Науково-дослідна робота «Розробка геоінформаційної системи мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова» (Номер державної реєстрації: 0119U103553, початок роботи 01.07.19р. закінчення 15.10.19р.). Науковий керівник – Корнієнко І.В. Відповідальний виконавець – Терещук О.І. (госпдоговір на, обсяг фінансування 199 тис. грн.).

4. Науково-дослідна робота «Розробка методів геоінформаційної підтримки ефективного управління радіочастотним ресурсом» (Номер державної реєстрації 0115 U 005435, початок роботи 09.2015, продовжено до 12.2019). Науковий керівник Корнієнко І.В. к.т.н., доцент, виконавець: Корнієнко С.П. к.т.н., доцент

5. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничого товариства «Лаванда» за договором № 501/19 від 02.09.2019р. між садівничим товариством «Лаванда» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3240 (три тисячі двісті сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

6. Науково-дослідна робота «Проектування інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоощадності будівель та споруд» з обсягом фінансування роботи 10000 грн., 2019 рік. Науковий керівник – Терещук О.І., провідний виконавець – Сахно Є.Ю., виконавці: Корнієнко І.В., Щербак Ю.В., Зимовець Д.В. (магістр).

7. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничого товариства «БЕРЕЗАНЬ» за договором № 496/19 від 06.05.2019р. між садівничим товариством «БЕРЕЗАНЬ» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3240 (три тисячі двісті сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

8. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничого товариства «ВИРАЖ» за договором № 494/19 від 15.01.2019р. між садівничим товариством «ВИРАЖ» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3240 (три тисячі двісті сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

9. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничого товариства «ПОЛІСЯНКА» за договором № 495/19 від 01.02.2019р. між садівничим товариством «ПОЛІСЯНКА» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди –  3240 (три тисячі двісті сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

10. Захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища (проєкт «Подих рідного міста»), 2019 рік. (Обсяг фінансування –50 000 грн). Керівник проєкту – Терещук О.І., провідний виконавець – Коваленко С.В., виконавці: Корнієнко І.В., Сахно Є.Ю.

11. Науково-дослідна робота «Дослідження та розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садового товариства «ЗДОРОВ’Я» за договором № 480/15 від 4.09.2018р. між садовим товариством «ЗДОРОВ’Я» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3040 (три тисячі сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

12. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садового товариства «ДИНАМО» за договором № 486/18 від 2.10.2018р. між садовим товариством «ДИНАМО» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3040 (три тисячі сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

13. Науково-дослідна робота «Дослідження і розрахунки потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничого товариства «БУРЕВІСНИК» за договором № 489/18 від 31.10.2018р. між садівничим товариством «БУРЕВІСНИК» та Чернігівським національним технологічним університетом. Вартість отриманих коштів за виконану НДР згідно угоди – 3040 (три тисячі сорок) гривень. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Мовенко В.І.

14. Науково-дослідна робота «Оптимізація структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова». Реєстраційний номер 0117U007261 (2018 рік). Обсяг фінансування – 198 000 грн. Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальний виконавець – Корнієнко І.В., виконавці: Корнієнко С.П., Кошма А.І., магістри та студенти інженерно-будівельного факультету ЧНТУ.

15. Науково-дослідна робота «Дослідження гідрологічних режимів територій «Кордівка» та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення». CPV за ДK 021: 2015 код 71350000-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії». Договір № 9110-7 від 4 липня 2017 р. між Міською радою м. Чернігова та ЧНТУ. (Обсяг фінансування – 110 000 грн.) Науковий керівник – Терещук О.І. Відповідальні виконавці: Котельчук Л.С., Корнієнко І.В., Мовенко В.І., виконавці: Крячок С.Д., Кошма А.І. та студенти ННІБ: Данич Н.І., Шестак Є.М., Школоберда І.І.

16. Науково-дослідна робота «Розробка просторової структури мережі роздільного збирання твердих побутових відходів м. Чернігова» Реєстраційний номер 0111U002357 (2017 рік). Науковий керівник – Корнієнко І.В.

17. Науково-дослідна робота «Удосконалення методів прогнозування якісного стану ґрунтів». Термін виконання -2016. Номер державної реєстрації 0115U005437. Науковий керівник – Терещук О.І.

18. Науково-дослідна робота «Обґрунтування та розробка моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова» (2017 рік) – госпдоговір. (Обсяг фінансування 150 000 грн). Науковий керівник – Корнієнко І.В., Терещук О.І.

19. Захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища (проект «Проблеми збирання твердих побутових відходів із застосуванням сміттєпроводів») 2017 р.(Обсяг фінансування 50 000 грн). Науковий керівник – Терещук О.І.

20. Розробка детальних схем велосипедної інфраструктури для реалізації в 2017 році (протяжністю не менше 30 км) та для реаліізації в 2018-2020 роках загальною протяжністю не менше 120 км з урахуванням попередньої схеми розвитку велосипедної інфраструктури м. Чернігів 2016-2020 років (Обсяг фінансування – 11 000 грн)

21. Захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища (проект «Сучасні проблеми роздільного збирання твердих побутових відходів у місті Чернігові: куди викинути або здати сміття та отримати вигоду?»), 2018 рік. (Обсяг фінансування –50 000 грн.)

22. «Розробка шляхів підвищення точності батиметричних досліджень при дистанційному зондуванні Землі». Науково-дослідна робота / Бурачек В. Г., Мамонтова Л.С., Крячок С.Д., Коберник І.М., Малік Т. М. Національна академія наук України Державне підприємство «Науково-технічний центр новітніх технологій Національної академії наук Україні» Київ – 2017. Номер державної реєстрації 0117U001483. – 141 с.

23. Науково-дослідна робота «Розробка методики геоінформаційного синтезу просторової структури мережі роздільного збирання твердих побутових відходів м. Чернігова». Номер державної реєстрації – 0115U005436 (терміни виконання: 12.2016). Науковий керівник – Корнієнко І.В.

24. Науково-дослідна робота «Удосконалення методів прогнозування якісного стану ґрунтів». Термін виконання – 12.2016. Номер державної реєстрації 0115U005437. Науковий керівник – Терещук О.І.

25. Науково-дослідна робота «Розробка топографічних планшетів масштабу 1:10000 для потреб АТО». Науковий керівник – Корнієнко І.В., 2016 р.

26. Науково-дослідна робота «Застосування геоінформаційних систем в задачах прогнозування електромагнітної сумісності» (номер державної реєстрації – 0111U002356, терміни виконання: 30.12.2014 -2017р.). Науковий керівник Корнієнко І.В.

27. Науково-дослідна робота «Модернізація перманентної референцної ГНСС-станції CNIV (м. Чернігів), розробка документації і проведення експериментальних робіт з оновлення обладнання станції» (номер державної реєстрації – 0111U002364, терміни виконання: 2011-2013 р.р.). Науковий керівник – Терещук О.І.

28. Науково-дослідна робота «Сучасні супутникові технології у вирішенні локальних проблем землеустрою та кадастру» (номер державної реєстрації 0111U002363, терміни виконання: 2011-2012рр.) – держбюджетна тема (Обсяг фінансування 150 000 грн). Науковий керівник – Терещук О.І.

29. Науково-дослідна робота «Аналіз можливості застосування вільного програмного забезпечення (ВПЗ) для потреб автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК)». (Терміни виконання: 2011-2012 р.р.) Науковий керівник – Городиський Г.О.

30. Науково-дослідна робота «Дослідження стану і трансформації гідроресурсів із застосуванням новітніх технологій» (номер державної реєстрації – 0111U002359). Науковий керівник Мовенко В.І. 2011 р.

31. Науково-дослідна робота студентів інженерно-будівельного факультету ЧДІЕУ під час стажування на базі факультету «Геодезії і просторового господарювання» у Вармінсько-Мазурському Університеті м. Ольштин, Польща, 2011 р.

32. «Наукові засади обліку ресурсів регіону на базі просторово розподілених даних засобами дистанційного зондування землі та ГІС – технологій». Науково-дослідна робота / Бурачек В. Г., Крисенко С.В. (номер державної реєстрації – 0104U000974). 2005 р.