Терещук Олексій Івановичукраїнський науковець, кандидат технічних наук, професор кафе дри геодезії, картографії та землеустрою, директор навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Національного університету «Чернігівська політехніка», Почесний професор Національного університету «Чернігівська політехніка», Почесний землевпорядник України, Почесний геодезист України, Почесний Галичанин.

Терещук Олексій Іванович

к.т.н., професор кафедри

Дата народження 27 березня 1957 року
ГромадянствоУкраїна
Галузь наукових інтересів
Вплив зовнішнього середовища на точність геодезичних вимірювань, методи створення локальних супутникових референцних мереж, ефективність GNSS-технологій
Науковий ступінь
кандидат технічних наук
Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Островський Аполінарій Львович

Дата присвоєння н.с.
1990 р.
Вчене звання
доцент
Дата присвоєння в.з. 
1992 р.
Поточне місце роботи
Директор  навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Національного університету «Чернігівська політехніка», професор кафедри геодезії, картографії та землеустрою

    Зміст

1.   Біографія

2.  Нагороді та відзнаки

3. Громадська діяльність

3.  Наукова робота

3.1 Основний напрямок наукової діяльності

3.2 Тема кандидатської дисертації

3.3 Участь в наукових проектах та розробках

4.  Вибрані публікації

5. Цитування

6.  Контакти

Біографія

Народився 27 березня 1957 року у м. Львові.

У 1979 році закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Прикладна геодезія» і отримав кваліфікацію інженер-геодезист.

Трудову діяльність розпочав студентом другого курсу, коли поєднував навчання та роботу в науково-дослідній лабораторії геодезичного факультету за госпдоговірними тематиками, виконуючи геодезичні спостереження та дослідження у м.Львові, пос. Новояворівську, Львівської області, пос. Уреки, Грузія, пос. Морське, Миколаївської області, м. Алушті, АР Крим, м.Бережанах, Тернопільської області. Далі, після закінчення геодезичного факультету був Головою ради молодих вчених, працював стажистом-викладачем кафедри геодезії Львівського політехнічного інституту, старшим викладачем, доцентом, заст. завідувача кафедри геодезії.

У 2003 році на запрошення ректора Чернігівського державного інституту економіки і управління переїхав до Чернігова очолити факультет геоінформатики та управління територіями, який рішенням Вченої Ради інституту був перейменований у 2006 році в інженерно – будівельний факультет.

З  2014 по 2017 роки працював деканом інженерно – будівельного факультету у складі навчально наукового інституту технологій Чернігівського національного технологічного університету.

З 2008 по 2015 роки працював завідувачем кафедри геодезії, картографії та землеустрою Чернігівського національного технологічного університету.

З 2015 року працює професором  кафедри геодезії, картографії та землеустрою.

У 2017 році призначений директором навчально-наукового інституту будівництва Чернігівського національного технологічного університету.

З 2020 року працює директором навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Національного університету «Чернігівська політехніка».

Нагороди та відзнаки

 • Почесний професор ЧНТУ, березень 2020 р.
 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р.
 • Почесний геодезист України, Нагрудний знак «Почесний геодезист України», 2017 р.
 • Почесні Грамоти Міністерства освіти і науки України 2008 р. та 2016 р.
 • Почесна Грамота Чернігівської обласної державної адміністрації, 2009 р.
 • Почесна Грамота українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування, 2007
 • Почесна Грамота «Союз Чорнобиль Україна», м. Київ, січень, 2012 р.
 • Почесні Грамоти та медалі Чернігівської обласної ради, 2007 р. та 2017 р.
 • Почесна відзнака та медаль імені професора Аполінарія Львовича Островського, 2012 р.
 • Почесна відзнака та медаль «За заслуги в геодезії та картографії І ступеня», 2006 р.
 • Нагрудний знак Державного комітету України із земельних ресурсів «Почесний землевпорядник України», 2005 р
 • Нагрудний знак «Почесний геодезист України», 2017 р.
 • Пам’ятна відзнака «Почесний галичанин», 2008р
 • Почесна Грамота Головного управління геодезії, картографії і кадастру України, 1995 р.

Громадська діяльність

Член Громадської спілки геодезистів України (УТГК), академік Академії інженерних наук України, учасник Всеукраїнського проєкту «Золотий фонд нації», у різні роки – Голова редколегії збірника наукових праць «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», член редколегії «Наукового вісника ЧДІЕУ», «Чернігівського наукового часопису», член наукової ради Journal of the Polish real estate scientific society, м.Ольштин, Польща, член Експертної ради МОН України з технології будівництва, дизайну та архітектури, член редакційної колегії науково-технічного збірника Національного університету «Чернігівська політехніка».

Наукова робота

Основний напрямок наукової діяльності

 • Дослідження шляхів врахування та мінімізації впливу похибок зовнішнього середовища на точність прецизійного нівелювання та астрономо-геодезичні спостереження
 • Методи створення локальних супутникових референцних мереж
 • Ефективність та точність використання сучасних GNSS-технологій
 • Моніторинг навколишнього середовища із застосуванням безпілотних літальних апаратів

Тема кандидатської дисертації

«Дослідження систематичних похибок високоточного нівелювання» – 1990 р.  

Науковий керівник: д.т.н., проф. Островський Аполінарій Львович, Національний університет «Львівська політехніка»

Участь в наукових проектах та розробках

 • вдосконалення технології та автоматизація процесів прецизійного нівелювання
 • дослідження та мінімізація впливу зовнішнього середовища на астрономо-геодезичні вимірювання
 • геодезичний моніторинг водних об’єктів Чернігівщини
 • проект локальної супутникової мережі Північного регіону України при створенні Європейської перманентної референцної мережі
 • застосування супутникових технологій при виконанні земельно-кадастрових робіт
 • проект створення веломережі м. Чернігова – «RoverMap-2016»
 • високоточний геодезичний моніторинг житлового фонду м.Чернігова
 • впровадження ефективних енергозберігаючих технологій при виконанні польових геодезичних спостережень
 • дослідження застосування сучасних технологій БПЛА при оперативному моніторингу об’єктів навколишнього середовища

Вибрані публікації

 1. Tereshchuk, O.I. Сomplex for the runway leveling /Tereshchuk, O.I., Kryachok, S.D., Belenok, V.I., Malik, T.M., Hebryn-Baidy, L.V. // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. Volume 2, Issue 446, 2021, Pages 180-188.
 2. Терещук О.І. Термомодернізація огороджувальних конструкцій будівель і споруд / Сахно Є.Ю., Терещук О.І., Федорцов С.О., Сипливець В.В. // Технічні науки та технології: науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ.2020– №2(20).- С. 286-296.
 3. Oleksiy Tereshchuk. Research of systematic errors according to the results of processing satellite observations by software complexes / Oleksiy Tereshchuk, Ihor Korniyenko, Sergiy Kryachok, Tetiana Malik, Vadym Belenok, Irina Skorintseva  // Вісник національної академії наук республіки Казахстан. Казахський національний дослідницький  технічний університет ім. К.І. Сатпаєва. Серія геології та технічних наук. Алмаати: НАН РК, 2019. – №4 (436). – С.199-212.
 4. Терещук О.І. Проблеми забезпечення водокористування садівничих товариств Чернігівщини у сучасних умовах / Терещук О.І., Мовенко В.І. // Науковий журнал Чернігівського національного технологічного університету  “Технічні науки і технології ”. 2019. Випуск 3. ISSN 2411-5363. Подано до видання 15.04.2019р. С.
 5. Терещук О. Геоінформаційне моделювання пріоритетності чищення сегментів вулично-дорожньої мережі за критерієм інтенсивності руху громадського транспорту / Корнієнко І., Терещук О., Корнієнко С. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки та технології». Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 4(14).- С.238-247.
 6. Терещук О.І. Методика реалізації супутникових технологій кінематичного позиціонування для геодезичних полігонів // Технічні науки та технології:науковий журнал, Черніг.нац.технол.ун-т. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – №2(8). – с.236-245.
 7. Tereshchuk. Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements / O. Tereshchuk, І. Nystoriak // Geodesy, cartography and aerial fhotogafhy, НУ «Львівська політехніка», 2016.- № 84. – с. 90-100.
 8. Терещук О.І. Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів GNSS-спостережень на регіональному рівні / Терещук О.І., Нисторяк І.О. // Технічні науки та технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016 № 2 (4). – С.130-140.
 9. Терещук О. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / Терещук О., Нисторяк І, Шульц Р. // Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.- Випуск 82. – С. 59–72. – Бібліографія: с. 68.

Навчальні посібники та монографії

 1. Терещук О.І. «Геодезія та землевпорядкування» Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» / Терещук О.І., Мовенко В.І., Щербак Ю.В. – Чернігів: Нац. ун-т, «Чернігівська політехніка», 2021.- 162 с.
 2. Терещук О.І. Моніторинг енергоефективності малоповерхових будівель: монографія / О.І. Терещук, Є.Ю. Сахно, Д.В. Маргасов, М.М. Корзачен-ко.- Чернігів: ЧНТУ, 2018.-356с. (20,7 друк арк. Особистий внесок 5,2 друк. арк.)
 3. Терещук О.І. Супутникові радіонавігаційні системи : навчальний посібник / авт. кол. І. В. Корнієнко, В. І. Богом’я, О.І.Терещук, С. П. Корнієнко. – Чернігів: Черніг. Нац. Технол. Ун-т, 2014. – 280 с. ISBN 978-966-7496-61-6 (особистий внесок 4 друкованих арк.).
 4. Терещук О.І. Навчальний посібник «Практикум з геодезії» /Терещук О.І., Боровий В.О., Мовенко В.І., Клим С.А., Тартачинська З.Р., Торубара І.К. з грифом МОН, 2008, перевидання у 2010, Чернігів, 260 с.
 5. Навчальний курс підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, які відповідають за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, Чернігів, 2012, 310 с.

Цитування

Контакти

вул. Шевченко, 95, 14034, м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка», 

навчальний корпус № 1, кімната 213, 214

Тел. +38 (0462) 665-265

Е-mail:  [email protected]     [email protected]