Виробнича практика 4курсу

   З 31 травня по 12 червня 2021 року здобувачі вищої освіти 4 курсу проходили виробничу практику, яка є обов’язковим компонентом освітньої програми Геодезія та землеустрій спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітнього ступеня – бакалавр. Базами практики є державні установи та приватні підприємства, які займаються землевпорядними, земельно-
кадастровими, геодезичними роботами та роботами із планування та розвитку територій. В цьому році ЗВО працювали в Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, ТОВ «МАРО 2000», БПП «Позитив» та ін.
  Під час проходження практики ЗВО мали змогу поглибити та закріпити теоретичні знання із землеустрою, землевпорядного проектування, земельного кадастру, земельного права, геодезичних робіт, набути практичні навички щодо виконання проектно-вишукувальних робіт при складанні різних за змістом землевпорядних та земельно-оціночних робіт, ознайомитися з організаційною структурою підприємств, установ і організацій, вивчити досвід виконаних землевпорядних та земельно-кадастрових робіт з питань обліку кількості і якості земель, грошової оцінки земельних ділянок, їх державної реєстрації тощо.
   За результатами виробничої практики керівництво кафедри геодезії, картографії та землеустрою НУ «Чернігівська політехніка» отримало схвальні відгуки від керівників баз практики за якісну підготовку майбутніх фахівців, які вміло застосовують отримані теоретичні знання на практиці, відточують придбані у ВНЗ навички практичної роботи, а також
використовують творчий підхід при вирішенні складних професійних завдань. Всі ЗВО зарекомендували себе як сумлінні, відповідальні, організовані і дисципліновані фахівці.