Корнієнко Ігор Валентинович

Корнієнко Ігор Валентинович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою Національного університету “Чернігівська політехніка”.

Корнієнко Ігор Валентинович

к.т.н., доцент

Дата народження  19 вересня 1973 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів
Геоінформаційні системи, радіозв’язок, системний аналіз
Науковий ступінь
кандидат технічних наук
Науковий керівник
 
Дата присвоєння н.с.
2006 р.
Вчене звання
доцент
Дата присвоєння в.з. 
2016 р.
Поточне місце роботи
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою Національного університету “Чернігівська політехніка”

    Зміст
1. Загальна інформація
   1.1  Освіта
2.  Педагогічна діяльність
3. Нагороди та відзнаки
4.  Наукові інтереси
5.  Вибрані публікації
6.  Контакти

Загальна інформація

Заступник директора навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії  Національного університету “Чернігівська політехніка” з 2011 р.

Завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії  Національного університету “Чернігівська політехніка” з 2016 р.

Освіта

У 1996 закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку.

У 2006 році захистив дисертацію за спеціальністю 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок» за темою: «Методика побудови просторової структури транкінгової системи зв’язку з ексцентричним розташуванням базових станцій в умовах радіоелектронного впливу противника».

Педагогічна діяльність

Курси які викладає:

– ГІС і бази даних

– ГІС в кадастрових системах

– GPS технології

– Інфраструктура просторових даних

– Радіоелектроніка

– Муніципальні ГІС

– Геоінформаційні системи і технології

Нагороди та відзнаки

Диплом ІІІ ступеня у конкурсі «Кращий науковець 2020» Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії НУ «Чернігівська політехніка».

Наукові інтереси

Геоінформаційне моделювання та прогнозування процесів і явищ навколишнього середовища.

Проектування систем радіозв’язку. Моделювання та дослідження ефективності систем радіозв’язку.

Розвиток та автоматизація кадастрових систем, розробка муніципальних ГІС.

Вибрані публікації

 1. Тенденції розвитку військових мереж радіозв’язку тактичної ланки управління : навч. посібник / [Корнієнко І.В., Давиденко С.В., Криховецький Г.Я. та ін.];  Львів. : ЛІСВ НУ ЛП, 2008. – 73 с.
 2. Корнієнко І. В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧДПУ, 2011.  № 83  С. 36-39.
 3. Корнієнко І. В. Обґрунтування умов і сценаріїв геоінформаційного моделювання електромагнітного забруднення / І. В. Корнієнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. − Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т., 2012. − №4 (61). − С 213-218.
 4. Корнієнко І. В. Алгоритм оцінювання електромагнітного забруднення територій / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. − Чернігів: ЧДТУ, 2013. − №1 (63). − С. 205-209.
 5. Супутникові радіонавігаційні системи : навчальний посібник / авт. кол. І. В. Корнієнко, В. І. Богом’я, О. І. Терещук, С. П. Корнієнко. – Чернігів : Черніг. Нац. Технол. Ун-т, 2014. – 280 с. ISBN 978-966-7496-61-6
 6. Корнієнко І. В. Дискретизація геоінформаційного простору при моделюванні електромагнітного забруднення довкілля / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (1). − С 103-112.
 7. Корнієнко І. В. Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу / І. В. Корнієнко // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. . – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка,  № 1 (33).  С. 130-132.
 8. Корнієнко І. В. Забезпечення адекватності експертних оцінок землі / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2016. – No1(1). − С. 47-52
 9. Корнієнко І. Розробка моделі мережі роздільного збирання твердих побутових відходів / А. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (3). – С. 122-130.
 10. Корнієнко І. В. Система оцінювання якості топографічних планшетів / І. В. Корнієнко, В. В. Розумець // Технічні науки та технології  : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016.  – № 2 (4). – С. 118-123
 11. Корнієнко І. В. Обґрунтування методики визначення вихідних параметрів для оптимізації мережі механізованого прибирання вулиць населеного пункту / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, А.І. Кошма, О.О Богукалець, В.В. Ярова // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 3 (9). С 179-188.
 12. Корнієнко І. В. Коригування статистичних показників погодних умов для зимового періоду чищення вулично-дорожньої мережі з використанням даних веб-ресурсу / І. В. Корнієнко, О.І. Терещук, С. П. Корнієнко, А.І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 3 (9). С 179-188.
 13. Корнієнко І.В. Геоінформаційне моделювання пріоритетності чищення сегментів вулично-дорожньої мережі за критерієм інтенсивності руху громадського транспорту / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, О.І Терещук // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів :ЧНТУ, 2018. – № 4 (14). С. 238-247
 14. Oleksiy Tereshchuk,Ihor Korniyenko, Sergiy Kryachok, Tetiana Malik, Vadym Belenok, Irina Skorintseva Research of systematic errors according to the results of processing satellite observations by software complexes. Вісник національної академії наук республіки Казахстан. Казахський національний дослідницький  технічний університет ім.. К.І. Сатпаєва. Серія геології та технічних наук. Алмаати: НАН РК, 2019. – №4 (436). – С.199-212. DOI: 10.32014/2019.2518-170X.115
 15. Корнієнко С. П. Підхід до прогнозування часу проведення випробувань озброєння та військової техніки / С. П. Корнієнко, І. В. Корнієнко, А. Г. Павленко, Д. О. Камак // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». Київ : ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2019. № 3 (10). С. 94-100.
 16. Корнієнко С. Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості / С. Корнієнко, І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, Д. Камак // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – № 1 (19). – С. 140-155.
 17. Корнієнко І. В. Формування параметрів вхідного потоку вимог на випробування озброєння і військової техніки / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, В. А. Дмитрієв, А. Г. Павленко, Д. О. Камак // Озброєння та військова техніка. Науково-технічний журнал / ЦНДІ ОВТ. ‒ Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. ‒ Вип. № 3 (27). ‒ С 95-102. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.3(27).95-102
 18. Korniienko I., Korniienko S., Dmytriiev V., Pavlenko A., Kamak D. (2021) Investigation of the Model of Testing for Weapons and Military Equipment. In: Shkarlet S., Morozov A., Palagin A. (eds) Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS’2020). MODS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1265. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_30
 19. Корнієнко С. Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки / І. Корнієнко, В. Дмитрієв, А. Павленко, О. Скиба // Технічні науки та технології : науковий журнал / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – № 3(21). – С. 185-196.

Контакти

вул. Шевченка, 95, 14034, м. Чернігів, корп. 3, кімната 113

Тел. +38 (0462) 665-264

Е-mail: [email protected]