Магістр

Навчальний план магістра за освітньо-професійною програмою “Геодезія та землеустрій”