Перелік вибіркових дисциплін

галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» 

спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

освітній ступінь «БАКАЛАВР» освітня програма «Геодезія та землеустрій», 2016 р.

 

1. Радіоелектроніка / Основи цифрової електроніки

2. Математичні методи і моделі / Теорія ймовірностей та математична

3. Екологія / Охорона навколишнього середовища

4. Інформатика і програмування / Обчислювальна техніка та програмування

5. Оцінка нерухомості / Економічна теорія

6. Міський і земельний кадастр / Економіка і організація сільськогосподарського виробництва

7. Інвестиційний аналіз / Бази та банки даних кадастрових систем

8. Геодезичні прилади / Ґрунтознавство і ландшафтознавство

9. Землеустрій / Землеробство і рослинництво

10. Управління земельними ресурсами / Охорона земель в землеустрої

11. GPS технології / Інформаційні мережі та технології

12. Організація і управління геодезичним виробництвом / Організація територій

13. нфраструктура просторових даних / Алгоритмізація обчислювальних систем

14. Основи системотехніки / Дослідження операцій

 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР» освітня програма  «Геодезія та землеустрій», 2019 р.

1. Радіоелектроніка/Основи цифрової електроніки

2. Теорія ймовірностей та математична статистика / Математичні методи і моделі

3. Екологія/Охорона навколишнього середовища

4. Метрологія і стандартизація / Обчислювальна техніка та програмування

5. Оцінка нерухомості / Інвестиційний аналіз

6. Міський і земельний кадастр/ Охорона земель в землеустрої

7. Геодезичні прилади/Ґрунтознавство і ландшафтознавство

8. Землеустрій/Землеробство і рослинництво

9. Земельне право / Управління земельними ресурсами

10. GPS технології / Інформаційні мережі та технології

11. Організація і управління геодезичним виробництвом/Організація територій

12. Інфраструктура просторових даних/Алгоритмізація обчислювальних систем

13. Інженерна та комп’ютерна графіка / Системи автоматизованого проектування

14. Супутникова геодезія / Бази та банки даних кадастрових систем

15. Основи системотехніки/Дослідження операцій

 

Освітній ступінь «МАГІСТР» освітньо-професійною  програмою

 «Геодезія та землеустрій»

1. Філософсько-методологічні основи інженерної освіти / Методологія інтелектуальної власності

2. Військова топографія / Управління проектами

3. Інноваційні технології в кадастрі та землеустрої / Законодавчі та правові основи земельно-кадастрових робіт

4. Кадастр територій / Цифрова обробка зображень

5. Муніципальні ГІС / ГІС в задачах моніторингу

 

Освітній ступінь «МАГІСТР» освітньо-професійною  програмою  «Геодезія та землеустрій» спеціалізація  «Планування то розвиток територій»

 

1. Організація проектно-кошторисної справи / Інженерне обладнання населених пунктів

2. ГІС міського та регіонального планування/ГІС управління та розвитку територій

3. Інженерний благоустрій територій та транспорт / Інженерні мережі

4. Основи теорії прийняття управлінських рішень / ГІС в управлінні інженерними мережами

5. Система життєзабезпечення міста/Транспорт і дороги

6. Санітарне очищення населених пунктів/Енергопостачання населених пунктів

7. Містобудівний кадастр / Містобудування