Заохочення за успіхи

zaohochennya-nove

Більш детальну інформацію можна знайти в Порядку використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання Національного університету «Чернігівська політехніка», які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету за посиланням:

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vykorystannya-koshtiv-peredbachenyh-dlya-nadannya-materialnoyi-dopomogy-ta-zaohochennya-studentam-aspirantam.pdf