Архів анотацій НДР

Науково-дослідна робота “Розробка геоінформаційної системи мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова”, 2020 р.

GIS_LNC

 

 


 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА АЛГОРИТМІВ МОНІТОРИНГУ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

(Міністерство освіти і науки України Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

№ держреєстрації  0119U002052), 2021 р.

 

Мета науково-дослідної роботи – розробка методики та алгоритмів моніторингу енергоефективності будівель та споруд.

В результаті виконання науково-дослідницькій роботі проведено аналіз теоретичних підходів щодо побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу енергоощадності будівель, наведено інформаційні моделі та архітектура моніторингу систем енергозбереження. Також запропонована методика оцінки енергоефективності будівлі, проведено розрахунок енергоефективності 22 корпусу ЧНТУ та виконані експериментальні дослідження моніторингу енергоефективності за допомогою тепловізора Testo 875-1і, серійний номер 60470428.

В результаті виконання роботи розроблено методики та побудовано алгоритми процесів побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу енергоощадності будівель, зроблено формалізацію процесу моніторингу створюваної ІВС, обрано мову програмування інтегрованого середовища та прототипу системи.

 


 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО

ОСВІТЛЕННЯ м. ЧЕРНІГОВА

(Комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради

Договір № 71_0719 від 18 червня 2019р.)

 

Мета науково-дослідної роботи – визначення параметрів та структури мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова.

Проаналізовані та систематизовані наявні облікові матеріали щодо елементів мережі зовнішнього освітлення міста. Виконана інвентаризація мережі зовнішнього освітлення по елементах: тип лампи та її параметри, належність опори та її стан, структура електричної мережі, координатна прив’язка елементів мережі. Встановлені розбіжності даних наявної облікової документації та фактичного стану мережі. Розроблені поопорні схеми мереж зовнішнього освітлення від трансформаторних підстанцій з просторовою прив’язкою до картографічних даних ресурсу OpenStreetMap. Узагальнені облікові дані за кожну підмережу та МЗО загалом.

Результати НДР «Дослідження структури та параметрів мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова» використані при створенні геоінформаційної системи мережі зовнішнього освітлення міста Чернігів.

 


 

РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕРЕЖІ

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ м. ЧЕРНІГОВА

(Управління ЖКГ Чернігівської міської ради

Договір № 6030_116 від 08 липня 2019р.)

 

Мета науково-дослідної роботи – розробка геоінформаційної системи мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова.

GIS_LNChe дозволяє вести точний облік об’єктів МЗО відповідно до встановлених форм звітності та автоматично формувати статистику як по будь-якій окремій мережі від трансформаторної підстанції, так і по всій мережі зовнішнього освітлення в цілому, Картографічна прив’язка об’єктів МЗО, а саме електричних ламп, опор, електричних ліній, розподільчих шаф та трансформаторних підстанцій забезпечує однозначну і зрозумілу просторову конфігурацію мережі, зручну для постановки завдань лінійним бригадам та виконання робіт на об’єктах. GIS_LNChe здійснює автоматичний розрахунок миттєвого споживання електричної енергії в залежності від часу аналізу, параметрів та режимів роботи ламп, а також наближених розрахунків втрат потужності в електричних лініях. Також, GIS_LNChe здійснює автоматичний розрахунок споживаної потужності за встановлений інтервал аналізу. Всі обчислення здійснюються у урахуванням щоденного графіку вмикання та вимикання МЗО міста.

Реалізація GIS_LNChe забезпечить прийняття правильних та ефективних рішень з розвитку та планування мережі зовнішнього освітлення, автоматизує процеси обслуговування та експлуатації мереж зовнішнього освітлення, дозволяє прогнозувати енерговитрати мережі зовнішнього освітлення, та дозволяє інтегрувати створені інформаційні ресурси МЗО у міську геоінформаційну систему містобудівного кадастру.

 


 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

(ТеплоПар+ Договір № 493/19 від «17»  січня 2019р.)

 

Мета науково-дослідної роботипроектування інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоощадності будівель.

Визначено, що процеси побудови інформаційної системи моніторингу енергоощадності муніципальних будівель є досить актуальними в зв’язку з обмеженістю енергоресурсів в Україні та залежності від імпорту. Тому стає задача інтеграції цих даних в інформаційний простір оцінки ефективності енергозбереження та прийняття рішень щодо реалізації енергоощадного проекту. Запропонована методика оцінки енергоефективності будівлі, яка включає розрахункові умови функціонування будівлі, геометричні та теплотехнічні показники, а також коефіцієнти енергоефективності та комплексні показники.

В результаті виконання роботи встановлено, що процес моніторингу передбачає застосування значної кількості різнорідних параметрів, що є важливою проблемою при розробленні інтегрованої інформаційної системи зі створення єдиного інформаційного автоматизованого простору з діагностики, аналізу енергоефективності і прийняття рішень щодо реалізації енергоощадного проекту з реконструкції.

 


 

ПОДИХ РІДНОГО МІСТА

2019 рік

Мета проектуоб’єднати різні верстви населення м. Чернігова навколо озеленення міста, осучаснення та облаштування міських парків і скверів, формування еко-культури, дбайливого ставлення до навколишнього середовища; реалізувати проект з озеленення паркової зони «Березовий гай» в м. Чернігів

Пропагандистсько-просвітницький захід «Подих рідного міста» був спрямований на підвищення обізнаності школярів, студентів та інших верств населення м.Чернігова у питаннях створення та збереження новостворених зелених насаджень. В процесі реалізації проекту було проведено роботи з вибору ділянки для посадки дерев, закупівлі саджанців та інформування студентів, школярів і мешканців прилеглих територій про можливість долучення їх до робіт з озеленення території дитячого ігрового майданчика, розташованого на території парку відпочинку «Березовий гай». Проведена акція із висадження ясеневої алеї на ігровому майданчику «Березового гаю». В акції прийняли участь студенти та викладачі ЧНТУ, учні 2-го класу ЗОШ І ступеня №25, старшокласники ЗОШ №12, екоактивісти та мешканці прилеглих територій.

 


 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МІСТІ ЧЕРНІГОВІ: КУДИ ВИКИНУТИ АБО ЗДАТИ СМІТТЯ ТА ОТРИМАТИ ВИГОДУ?

2018 рік

Мета проекту – донести до мешканців міста Чернігова інформацію про пункти приймання та збирання втор сировини, обговорення та пошук шляхів вирішення проблем роздільного збирання твердих побутових відходів.

Визначено та проаналізовано: пункти прийому вторсировини та основні вартісні показники, групи ТВП, встановлені пункти розташування контейнерів для різних груп ТПВ.

Розроблено та розповсюджено інформаційно-пропагандистські плакати:«Карта-схема збирання вторсировини місті Чернігова».

На основі результатів виконаних досліджень зроблено аналіз, проведено круглий стіл та підготовлено рекомендації щодо подальшої реалізації заходів з охорони навколишнього середовища.

 


 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ МЕРЕЖІ ПРИБИРАННЯ ДОРІГ ТА ВУЛИЦЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА

(Управління ЖКГ Чернігівської міської ради 

Договір № 6060_31 від 26.04.2017)

 

Мета науково-дослідної роботи – розробка моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова.

В роботі проведено узагальнення вимог сучасних національних стандартів та інших нормативних і методичних документів щодо організації та виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста,проаналізований іноземний досвід з організації літнього, зимового та міжсезонного прибирання міст, сформовані рекомендації для виконання робіт з механізованого прибирання.

В результаті виконання роботи одержані всі основні вихідні дані для розв’язування задачі оптимізації мережі прибирання вулиць та доріг міста Чернігів. Вихідні дані містять в собі геометричні параметри та технічні характеристики доріг та вулиць міста Чернігова, характеристики інтенсивності та складу автомобільного та пішохідного руху, значення імпедансу засобам прибирання проїзної частини, нормативні вимоги національних стандартів до інтенсивності та якості прибирання, методів та способів прибирання, витратних матеріалів, уточнених погодних умов зимового періоду останнього десятиріччя.

На основі вихідних даних розроблена геоінформаційна модель вулично-дорожньої мережі централізованого прибирання міста Чернігова, яка в подальшому використана для оптимізації мережі прибирання.

 


 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТЕРИТОРІЇ «КОРДІВКА»

(Управління ЖКГ Чернігівської міської ради

Договір № 9110-7 від 4.07.2017)

Мета науково-дослідної роботи – Дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка» та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення.

У результаті досліджень гідрологічного режиму масиву «Кордівка» виконані польові та камеральні топографічні і гідрологічні роботи,  проведені обстеження існуючих гідротехнічних споруд та накреслені їх ескізи, виконані хімічні і бактеріологічні аналізи води водотоків та розроблені рекомендації щодо екологічного покращення водних об’єктів дослідженого масиву.

 


 

Послуги по виконанню природоохоронного заходу щодо проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

 

ПРОБЛЕМИ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СМІТТЄПРОВОДІВ

2017 рік

 

Мета проекту – донестидо мешканців міста Чернігова інформацію про переваги і недоліки використання сміттєпроводів, екологічну загрозу, небезпеку для здоров’я людей, яку можуть спричинити постійні засмічення, неприємні запахи, комахи та гризуни, що розповсюджуються в сміттєпроводах.

Проведено соціологічне опитування мешканців м. Чернігова з метою з’ясування обізнаності населення про екологічну ситуацію у місті та готовності чернігівців до консервування сміттєпроводів.

Розроблено та розповсюджено інформаційно-пропагандистські плакати та листівки з метою інформування всіх верств населення про необхідність консервування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

На основі результатів виконаних досліджень зроблено аналіз, проведено круглий стіл та підготовлено рекомендації щодо подальшої реалізації заходів з охорони навколишнього середовища.