Наукові послуги

  1. Розробка, впровадження та супровід геоінформаційних систем прикладного застосування: міське господарство (логістика, прибирання, транспортні задачі, освітлення та енергетика, поводження з відходами, зонування територій, кадастровий облік тощо), економіка, демографія, соціологія, екологія, криміногенна ситуація тощо; створення цифрових тематичних карт, моделей місцевості та планів у векторному форматі, геопросторовий аналіз, моделювання та прогнозування.

  2. Створення геодезичної основи при виконанні топографічних знімань місцевості для цілей будівництва, кадастру, землеустрою тощо; дослідження та розробка прикладних програм геодезичних прецизійних спостережень за стійкістю унікальних будівельних споруд, геодезичні методи контролю геометрії та деформації в процесі експлуатації технологічного обладнання ЧАЕС; забезпечення функціонування та дослідження точності координатних визначень перманентної супутникової станції «CNIV» «Чернігівської політехніки» EUREF Permanent GNSS Network (https://www.epncb.oma.be/), проведення курсів підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників.

  3. Моніторинг довкілля із застосуванням сучасних методів дистанційного зондування, аерофото- та відеознімання безпілотними літальними апаратами вертолітного типу, створення цифрових ортофотопланів, дослідження гідрологічного стану водних об’єктів, розробка пропозицій щодо покращення екологічних умов та їх використання, розрахунки потреб у воді та оцінка обсягів водокористування підприємств, господарств, садівничих товариств або інших водокористувачів, розробка систем моніторингу енергоефективності будівель і споруд.