Навчальна геодезична практика-2021

Геодезична практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу здобувачів вищої освіти напряму “Геодезія, картографія та землеустрій” , яка проводиться на оснащених відповідним чином полігонах.
Нині геодезична практика для ЗВО 1 і 2 курсів проходить під керівництвом к.т.н., доцента Крячка С.Д. та ст. викладача кафедри Мовенка В. І.

Польова навчально-геодезична практика є підсумковим етапом у вивченні топографії і геодезії. За період навчальної практики, на першому курсі, студенти розширюють і закріплюють теоретичні знання, навчаються самостійно виконувати топографічні і геодезичні роботи. Завданням геодезичної практики на другому курсі є практичне засвоєння методів геодезичних робіт з побудови мереж згущення, нівелювання ІІІ класу і прив’язувальних робіт у полігонометрії. 

Під час проходження практики студенти не тільки доповнюють знання, які важко вивчити в стінах інституту, але і привчаються до розпорядку робочого дня в польових умовах, до трудової дисципліни.