Щербак

Іванова Інна Миколаївна

Іванова Інна Миколаївна . – професор кафедри промислового і цивільного будівництва, Навчально-наукового інституту будівництва, Чернігівського національного технологічного університету.

Посадапрофесор
Науковий ступіьд.т.н.

Наукове звання

професор
  

 

                 Зміст
Освіта
Педагогічна діяльність
Нагороди та відзнаки
4 Наукові інтереси
Вибрані публікації
Контакти

Освіта
_______________________________________________________________________________________________________________

У 2006 р. захистила у Національному авіаційному університеті (м.Київ)  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  «Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок » (21.06.01-Екологічна    безпека )

Педагогічна діяльність
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Курси, які викладає:
–        Економіка будівництва.
–        Організація будівництва.
–        Оцінка нерухомості.

Нагороди та відзнаки
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нагороджена Грамотою  Міністра Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 29.06.2011р. №666) за керівництво науково-дослідною роботою студентів

Наукові інтереси
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шляхи захисту довкілля від антропогенної діяльності

Вибрані публікації
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вибрані публікації

  1. Іванова І.М., Крупко В.А.Моніторинг стану земельних ресурсів Чернігівщини для зменшення антропогенного навантаження (Розділ 3.1, ум.друк.арк.0,47). Колективна монографія «Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій» /за ред.П.В.Писаренка, Т.О.Чайки, І.О.Яснолоб.- П.:ТОВ НВП «Укрпромторгсрвіс», м.Полтава – 2018. – 324.с. ISBN 978 -617-7464-15-9.
  2. Сємака О.М, Іванова І.М., Котельчук А.Л   Пристрій для очищення глибинних шарів грунту від нафтопродуктівПатент на корисну модель №111261 , Бюл.№21 від 10.11.2016 р.
  3. Іванова І.М. Розроблення рекомендацій щодо збереження земель завдяки утилізації вмісту мулових карт / Іванова І.М.,Котельчук А.Л., Сємака О.М., Крупко В.А. // Технічні науки та технології. – Чернігів: ЧНТУ. -№1(1)2015.-С.191-199.
  4. Іванова І.М., Шатохіна Ю.В.,Сапура О.В.,Тичина Д.О Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність активного мулу// Восточно-европейский журнал передовіх технологий- Харків, №5/10 (77).-2015.-С.21-26
  5. Іванова І.М. Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод / Іванова І.М., .Шевченко О.О., Крупко В.А., Клінцов Л.М.  // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2014.- №5/10 (71).  – С.16-20.
  6. 6. Іванова І.М. Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів / Іванова І. М., Шевченко О.О. // Вісник національного технічного університету «ХПІ»,№37(1010)–С.215-222.
  7. Іванова І. М., Корзаченко М. М. Геоекологія. Навчальний посібник / Іванова І. М., Корзаченко М. М. – Чернігів: ЧнЦНТЕІ, 2013. – 170 с.
  8. СємакаО.М., Іванова І.М. ДзюбаВ.А Дослідження міграції нафтопродуктів після техногенної аварії в м.Чернігові/ Екологічна безпека та природокористування.- Зб.наук.праць КНУБА, НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору .-К., 2012.-Вип.11.-С.108-116

Контакти
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вул. Бєлова 4, 14000,Чернігів; 23-й корпус, кімната 307

Номер(и) телефону: +38 (0462) 665-272.

E-mail: [email protected]