Захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів кафедри геодезії картографії та землеустрою

20-21 грудня 2022 року відбулось засідання екзаменаційної комісії кафедри геодезії, картографії та землеустрою ННІАДГ по заслуховуванню випускних кваліфікаційних робіт ЗВО магістратури. До захисту було допущено студентів, які успішно виконали навчальний план підготовки магістра.
Згідно наказу ректора, головою комісії призначено депутата Чернігівської обласної ради Дементова Івана Юрійовича, членами екзаменаційної комісії – к.т.н., професора Терещука Олексія Івановича, зав. кафедрою, к.т.н., доцента Корнієнка Ігора Валентиновича, д.т.н., професора Сахна Євгена Юрійовича , секретарем – к.п.н., доцента Коваленко Світлану Василівну. 
Захист відбувався дистанційно, через додаток Zoom, презентації тем магістерських досліджень транслювались екзаменаційній комісії в аудиторії кафедри. Екземенаційною комісією відзначено високий рівень магістерських  робіт студентів  Івана Коваленка, Валерії Губанової.